Usługi

Usługi

  • mapy do celów projektowych
  • tyczenie obiektów budowlanych
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • geodezja obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych
  • pomiar powierzchni lokalowych
  • podział nieruchomości
  • ustalenie granic
  • wznowienie znaków granicznych
  • wyznaczenie punktów granicznych
  • rozgraniczenie nieruchomości